Palvelinkeskusten uppojäähdytys

Mutta se ei tapahdu ilmaiseksi. Palvelinkeskukset kuluttavat käsittämättömiä määriä sähköä, suunnilleen 1,1–1,5 % maailman kokonaiskulutuksesta¹. Suuri osa tästä kulutuksesta aiheutuu palvelinyksiköitä jäähdyttävien jäähdyttimien ja puhaltimien käytöstä.

Tavoitteenaan pienentää palvelinten jäähdytyksen kustannuksia ja ympäristövaikutuksia 3M on ryhtynyt palvelinkeskusten nestejäähdytyksen tienraivaajaksi. 3M™ Novec™ -tuoteperheemme teknisten nesteiden ominaisuudet soveltuvat erinomaisesti uppojäähdytykseen sekä yksi- että kaksivaiheisessa käytössä. Mikä oli tulos? Sähkönkulutusta (ja kustannuksia) voi vähentää jopa 97 %, mikä pienentää datakeskusten tilantarvetta ja mahdollistaa palvelinlaitteistojen toimimisen ihanteellisella suorituskyvyllään – ja vähentää lisäksi ympäristövaikutuksia.

¹ Lähde: www.koomey.com/post/8323374335

Käynnissä olevia palvelimia, jotka on upotettu kuplivaan Novec-nesteeseen neonvaloilla koristetussa uppojäähdytyskokoonpanossa.
Pakko pysyä viileänä.

Mikä on uppojäähdytys?

 • Nesteeseen upotetulla Go Pro -kameralla otettu kuva kuplivista palvelimista, jotka on upotettu Novec-nesteeseen uppojäähdytyskokoonpanossa

  Palvelinkeskuksissa uppojäähdytys auttaa parantamaan lämmönhallintaa, kun tietotekniset laitteet on upotettu suoraan sähköä johtamattomaan nesteeseen. Elektronisten komponenttien kehittämä lämpö siirtyy suoraan ja tehokkaasti nesteeseen, jolloin muita aktiivisia jäähdytyskomponentteja, kuten lämmönsiirtoaineita, jäähdytyselementtejä ja puhaltimia, tarvitaan vähemmän. Tämä parantaa energiatehokkuutta ja mahdollistaa komponenttien tiheämmän sijoittamisen.
   

  3M on kehittänyt näihin käyttötarkoituksiin sopivia nesteitä yhteistyössä palvelinkeskusalan johtavien toimijoiden kanssa, ja tuotteillamme onkin tämän vuoksi ainutlaatuisia etuja, kuten laaja valikoima kiehumispisteitä. Lisäksi teknologian taustalla vaikuttaa 3M:n yli 50 vuoden tietotaito erilaisista materiaaleista ja käyttökohteista.

   • Vähentää palvelinjäähdytyksen energiantarvetta, mikä auttaa toteuttamaan palvelinkeskuksia ympäristöystävällisemmin
   • Vähemmän huoltoa ja vaihtoa vaativia liikkuvia osia
   • Mahdollistaa laitteiden tiiviimmän asennuksen, koska neste tehostaa lämmön poistoa
   • Mahdollistaa prosessorien tehokkaamman käytön pitämällä lämpötilan kriittisen rajan alapuolella
   • Tietoteknisten laitteiden huolto on helpompaa, koska elektroniset komponentit ovat poistettaessa puhtaita ja kuivia
   • Laskee merkittävästi palvelinhuoneiden melutasoa
   • Auttaa suojaamaan tietoteknisiä laitteita ympäristön kontaminanteilta, kuten pölyltä

Älykäs tapa pitää lämpötila – ja kustannukset – alhaalla

Novec-nesteillä toteutettu uppojäähdytys laskee kokonaiskustannuksia monella tavalla, mikä tekee siitä fiksun valinnan yrityksille. Suora nestejäähdytys lisää tehokkuutta ja pienentää kustannuksia koko palvelinkeskuksen käyttöiän ajan suunnittelu- ja rakennusvaiheesta käyttöön, ylläpitoon, korjaukseen ja laitteistojen uusimiseen saakka.

 • Energiakustannusten laskua kuvaa violetilla taustalla oleva valkoinen kuvio, jossa alaspäin osoittavan nuolen sisällä on salama ja tämän sisällä Yhdysvaltain dollarin merkki.
  Vähennä energiakustannuksia jopa 97 %

  Suurin etu käy selvästi ilmi sähkölaskusta. Tehokkain mahdollinen uppojäähdytysmenetelmä voi auttaa parantamaan palvelinkeskuksen energiatehokkuutta (usein palvelinkeskuksen suurin energiakustannusten aiheuttaja) jopa 97 %.

 • Ihanteellista suorituskykyä kuvaa violetilla taustalla oleva kuvio, jossa maalitaulun keskellä on nuoli
  Tilantarve vähenee kymmenesosaan aiemmasta

  Tehokkaamman jäähdytyksen ansiosta elektroniset laitteet voi sijoittaa lähemmäs toisiaan, joten samaan tilaan mahtuu kymmenkertainen laskentakapasiteetti. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia palvelinkeskusten sijoittamiselle.

 • Ihanteellista suorituskykyä kuvaa violetilla taustalla oleva kuvio, jossa maalitaulun keskellä on nuoli
  Optimoimalla parempaan suorituskykyyn

  Suurempi terminen hyötysuhde tarkoittaa, että voit nostaa prosessointitehoa ja lyhentää viivettä yli ilmajäähdytyksen asettamien rajoitteiden.

 • Laitteistovioilta suojaamista kuvaa violetilla taustalla oleva valkoinen kilven kuva
  Vähentää laitteiston kulumista

  Uppojäähdytys poistaa ilmassa kulkeutuvien kontaminanttien vaikutuksen ja yksinkertaistaa lämmönhallintajärjestelmän rakennetta vähentämällä liikkuvien osien määrää. Tämä vuorostaan tarkoittaa, että voit käyttää laitteita täydellä kapasiteetilla, mutta ne kuluvat vähemmän.

 • Korkeita valkoisia tuulivoimaloita vihreällä niityllä, jonka takana näkyy sininen taivas ja pehmeitä valkoisia pilviä.
  Ympäristön kannalta kestävä valinta

  Energiansäästössä ei ole kyse vain viivan alle jäävästä summasta – se on myös hyväksi planeetallemme. Pienempi energiankulutus merkitsee pienempää sähköntuotantotarvetta, joka taas merkitsee pienempää polttoaineen kulutusta ja vähäisempiä päästöjä. Pienemmät palvelinkeskukset säästävät rakennusmateriaaleja ja tarvitsevat vähemmän ylläpitoa. Jos tavoitteenasi on kestävämpi palvelinkeskus, voit toteuttaa sen 3M Novec -nesteitä käyttämällä. Lisäksi saat seuraavat:
   

  • Hyvä ympäristöprofiili
  • Alhainen ilmastoa lämmittävä vaikutus (GWP)
  • Olematon otsonia tuhoava ominaisvaikutus (ODP)
 • Teknikko vaihtamassa 3M Novec -nesteillä toteutetun uppojäähdytysyksikön sisällä olevaa palvelinta käytön aikana
  Turvallisempi työntekijöille

  Uppojäähdytystä käyttävän palvelinkeskuksen rakentaminen ei vaaranna sen käyttäjien turvallisuutta. 3M on suunnitellut kaikki Novec-nesteet siten, että niissä on:
   

  • Suuri yleinen turvamarginaali työntekijöille
  • Vähäinen myrkyllisyys
  • Syttymättömyys

Lue lisää siitä, miten nestejäähdytys voi mullistaa liiketoiminnan, superlaskennan ja Bitcoin-louhinnan

Riippumatta yrityksesi toimialasta uppojäähdytys voi auttaa pyörittämään palvelinkeskusta aiempaa tehokkaammin. 3M on uppojäähdytyksen edelläkävijä ja innovaattori, ja yhtiö onkin avustanut uppojäähdytettyjen palvelinkeskusten onnistuneissa käyttöönotoissa.


Kysymyksiä ja vastauksia ympäristöystävällisemmän palvelinkeskuksen rakentamisesta

Sekä palvelinvalmistajat, järjestelmäintegraattorit että palvelinkeskussuunnittelijat kohtaavat samankaltaisia haasteita, kun tavoitteena on toteuttaa palvelinkeskus, joka vastaa asiakkaan vaatimuksia hinnan, suorituskyvyn ja luotettavuuden osalta. Novec-nesteillä toteutettu uppojäähdytys voi täyttää nämä ja myös monet muut käytännön tarpeet tinkimättä mistään muusta.

 • Miten uppojäähdytys toimii?

  Uppojäähdytyksessä elektroniikka upotetaan suoraan sähköä johtamattomaan nesteeseen, jolloin lämpö pääsee siirtymään komponenteista suoraan lämmönsiirtonesteeseen. Perinteisissä jäähdytysjärjestelmissä lämpö poistuu useiden eri lämmönsiirtomateriaalien, kuten ilman, lämmönsiirrinten ja lämmönsiirtonesteiden kautta. Uppojäähdytys yksinkertaistaa lämmönhallintajärjestelmän rakennetta ja tehostaa lämmönsiirtoa.

 • Mitä etuja Novec-nesteillä on mineraaliöljyihin verrattuna?

  Käytettävän nesteen valinnassa on huomioitava useita tekijöitä. 3M Novec -nesteillä on monia etuja muuntyyppisiin dielektrisiin nesteisiin, kuten mineraaliöljyihin, verrattuna. Syttymättömien ja palamattomien Novec-nesteiden kiehumispisteet ja lämpöstabiilius soveltuvat käyttöön kaksivaiheisessa uppojäähdytyksessä. Huolto ja ylläpito on yksinkertaista, koska elektroniset laitteet ovat puhtaita ja kuivia, kun ne poistetaan Novec-nesteestä.

 • Onko nestehävikki ongelma Novec-nesteitä käyttävissä uppojäähdytysjärjestelmissä?

  Uppojäähdytysjärjestelmän suunnitellaan tavallisesti mahdollistamaan huolto ja komponenttien käytönaikainen vaihto, mutta rakenteessa on huomioitu myös nesteen häviämisen estäminen. Jos noudatat 3M:n ohjeita parhaista toimintatavoista ja käytät 3M:n valtuuttamaa uppojäähdytyslaitteiden alkuperäisvalmistajaa, nestehävikki voidaan pitää merkityksettömänä.

 • Miten voin ostaa Novec-nesteitä käyttävän uppojäähdytysjärjestelmän?

  Jälleenmyyjät tarjoavat jo tähän teknologiaan perustuvia alkuperäisiä palvelinjärjestelmiä ja mekaanisia järjestelmiä, ja uusia kehitetään jatkuvasti.


Kolme tapaa toteuttaa tosi viileä palvelinkeskus

 • Kaksivaiheinen uppojäähdytys

  Kaksivaiheinen passiivinen uppojäähdytys tehostaa lämmönsiirtoa eksponentiaalisesti Novec-nesteiden kiehumisen ja tiivistymisen avulla. Yksinkertaisessa järjestelmässä ei ole miltei lainkaan liikkuvia osia.
   

  • Elektroniset komponentit upotetaan sähköä johtamattomaan nestehauteeseen, joka on helppopääsyisessä suljetussa kotelossa
  • Syntyvä lämpö kiehuttaa nesteen höyryksi, joka nousee kotelon yläosaan
  • Höyry tiivistyy kotelon kanteen tai lauhdutuskierukkaan ja pisaroi takaisin hauteeseen, jossa sykli alkaa alusta
  • Koska Novec-nesteet ovat suorassa kosketuksessa elektronisiin komponentteihin, lämmönsiirto on tehokkaampaa kuin kiehuvaa vettä käytettäessä
 • Yksivaiheinen uppojäähdytys

  Yksivaiheisessa uppojäähdytyksessä käytetään nestettä, jonka kiehumispiste on korkeampi ja joka siksi säilyy nestemäisenä koko prosessin ajan.
   

  • Elektroniset komponentit upotetaan sähköä johtamattomaan nestehauteeseen, joka on helppopääsyisessä suljetussa kotelossa
  • Lämpö siirtyy piirilevystä nesteeseen
  • Pumppuja käytetään usein siirtämään lämmennyt neste lämmönsiirtimeen, jossa se jäähdytetään ja palautetaan sitten hauteeseen
  • Tässä sovelluksessa voidaan käyttää myös 3M™ Fluorinert™ -elektroniikkanesteitä
 • Epäsuora jäähdytys: vaihtoehto upottamiselle

  3M Novec -nesteiden ainutlaatuisia ominaisuuksia voi hyödyntää monilla tavoin asiakkaan lämmönhallintahaasteiden ratkaisemiseen. Yksi pulma on piirilevyn suoran vesijäähdytyksen (direct-to-chip, D2C) monimutkaisuus vuotovaaran ja useiden samaan piiriin kytkettyjen prosessorien jäähdytyksen vaikeuden vuoksi. Novec-nesteillä on tällaisissa käyttökohteissa monia etuja, kuten kaikkien prosessorien yhtenäinen lämpötila:  • Vettä vastaava tai parempi lämmönsiirto kaksivaiheisessa käytössä
  • Sähköä johtamaton käyttöneste ei aiheuta vahinkoa vuotojen sattuessa
  • Kaikkien samaan piiriin kytkettyjen prosessorien lämpötila pysyy samana solmujen lukumäärästä riippumatta

Lue lisää uppojäähdytyksestä ja 3M:n palvelinkeskusratkaisuista


Ota meihin yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää uppojäähdytyksestä ja Novec-nesteistä

3M:llä on useiden vuosikymmenien kokemus uppojäähdytyksestä ja palvelinkeskuksista – käytä sitä hyväksesi. Ota meihin yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää tai pyyntöjä, jotka koskevat seuraavan palvelinkeskusprojektisi toteuttamista. Tarjoamme avuksesi:
 

 • Käyttökohteita ja parhaita käytäntöjä koskevat neuvot
 • Tekniset tiedot ja testitulokset
 • Tapaustutkimuksia ja muita materiaaleja
 • Apua Novec-nesteiden tilaamiseen tai valintaan Novec-nesteen ja 3M Fluorinert -elektroniikkanesteen välillä
 • Tietoja uppojäähdytyslaitteistoista ja palveluntarjoajista