Novec 1230 -palonsammutus

Palonsammutusjärjestelmä, joka auttaa suojaamaan kaikkea sinulle tärkeää – ihmisiä, liiketoimintaa, omaisuutta ja jopa planeettaa – vaatii edistynyttä tiedettä ilman kompromisseja.

Tarvitset informaatiota, jotta voit tehdä harkitun ja tulevaisuuden huomioivan päätöksen, mukaan lukien ymmärrys erilaisten palonsammutusaineiden toiminnasta ja tavoista, kuinka ne voivat vaikuttaa liiketoimintaasi, työntekijöihin ja maailmaasi. Tutustu tarkemmin siihen, kuinka 3M™ Novec™ 1230 -palonsammutusneste pärjää verrattuna muihin merkittäviin tänä päivänä saatavilla oleviin palonsammutusvaihtoehtoihin. Keskustele tämän jälkeen kanssamme siitä, kuinka 3M:n tiede voi auttaa sinua.

Violetti kolmiulotteinen pyramidiverkkokuvio

3M Novec 1230 verrattuna FM-200®-aineeseen ja muihin fluorihiilivetyihin (HFC)


Vältä nykyiset ja tulevat fluorihiilivetyjen lakisääteiset rajoitukset.

Maailmamme suojelemisesta on tullut tärkeä osa elämäämme. 3M etsii tieteen avulla tapoja tämän tavoitteen tukemiseksi. Hallitusten säädökselliset toimenpiteet sekä yritysten aloitteet kiihdyttävät siirtymistä ympäristölle vahingollisista fluorihiilivetyjä käyttävistä palonsammutuksen puhtaista aineista, kuten FM-200® (HFC-227ea), ympäristöystävällisempiin vaihtoehtoihin.

Tämän seurauksena fluorihiilivetyihin kohdistuu tiukkoja määräyksiä, jotka vaativat tuotannon vaiheittaista vähentämistä. Kun määrität palonsammutusainetta, sinun ei tule pelkästään harkita sen vaikutusta planeettaan, mutta myös mahdollista korvaavien aineiden kustannusta ja saatavuutta sääntelyn aiheuttaman vaiheittaisen tuotannon vähentämisen jälkeen.

Novec 1230 -nesteen GWP on erittäin alhainen <1, aine ei tuhoa otsonia, eikä siitä jää jäämiä ilmakehään. Ainetta ei myöskään uhkaa lakisääteiset rajoitukset tai tuotannon vaiheittainen rajoittaminen. Luotamme tähän tuotteeseen niin paljon, että takaamme sen 3M™ Blue Sky℠ -takuulla, joka tarjoaa mielenrauhaa 20 vuoden suojalla lakisääteisten toimenpiteiden aiheuttamia menetyksiä vastaan.


Katso lisätietoja Novec 1230:n ympäristöprofiilista


Lataa tietoja, jotka vertailevat 3M Novec 1230 -nestettä ja fluorihiilivetyjä

Violetti kolmiulotteinen pyramidiverkkokuvio.

3M Novec™ 1230 verrattuna inerttikaasuun


Inerttikaasun piilokustannukset kasvavat nopeasti.

Oikean palonsammutusjärjestelmän valinnalla on pitkäaikaiset vaikutukset. Mitä tämän järjestelmän ylläpito ja uudelleentäyttö maksaa?

Osa palonsammutusasiantuntijan (FPE) työtä on älykkäiden investointien tekeminen organisaation puolesta. Tämä ei tarkoita pelkästään katastrofaalisten tapahtumien aiheuttamien menetysten estämistä vaan myös järjestelmien piilokustannusten tunnistamista esimerkiksi inerttikaasua käyttävissä palonsammutusjärjestelmissä.

Inerttikaasua käyttävät järjestelmät vaativat enemmän tilaa, ja tila maksaa. Niiden on korvattava enemmän ilmaa palon sammuttamiseksi verrattuna edistyneeseen puhtaaseen aineeseen, kuten Novec 1230 -neste. Tämä tarkoittaa useampia toimitettavia, asennettavia ja ylläpidettäviä kaasusäiliöitä – uudelleentäytön piilokustannuksia unohtamatta.

Inerttikaasua käyttävän järjestelmän turvallisuuden varmistamiseen sisältyy myös lisäkustannuksia, kuten lisätuuletus, rakenteiden vahvistaminen järjestelmän painon kannattelemiseksi ja kalliimmat testaus- ja viimeistelykustannukset.

Huomioi nämä kaikki ja näet, kuinka Novec 1230 -neste voi auttaa älykkääseen palonsammutusratkaisuun tekemääsi investointia tuottamaan.


Katso lisätietoja inerttikaasun käytöstä palonsammutuksessa


Lataa tietoja, jotka vertailevat 3M Novec 1230 -nestettä ja inerttikaasua palonsammutuksessa

Violetti kolmiulotteinen pyramidiverkkokuvio.

3M Novec 1230 verrattuna vesisumuun ja vesisprinklerijärjestelmiin


Vesisumu ja vesisprinklerijärjestelmät voivat aiheuttaa katastrofaalisia vaurioita elektroniikalle, artefakteille ja liiketoiminnan yleiselle jatkuvuudelle.

Kriittisen omaisuuden palosuojaus ei ole yksinkertaista. Vaikka vesisumu ja vesisprinklerijärjestelmät vaikuttavat itsestään selviltä palonsammutusmenetelmiltä, monissa tilanteissa vesi voi olla lähes yhtä vaurioittavaa ja haitallista kuin itse tulipalo.

Huomioi elektroniikka ja sähkökomponentit, jotka näyttelevät nykyään kriittistä roolia elämässämme. Vesi johtaa sähköä ja saattaa aiheuttaa oikosulkuja, korvaamattomia vaurioita ja tietojen menetyksen – vaurioita, jotka saattavat johtaa liiketoiminnalle, kaupungille ja jopa ihmishengelle kriittisten järjestelmien seisokkeihin.

Vastaavasti usein veden vahingoittamat korvaamattomat taide-esineet, arkistot ja artefaktit voidaan palauttaa vain kalliiden ja työläiden toimenpiteiden jälkeen, jos ollenkaan.

Vaikka vedellä toimiva järjestelmä toimisi odotetulla tavalla, tilojen puhdistaminen ja palauttaminen voi olla vaikeaa. Äläkä anna termin "sumu" hämätä. Vesi on vettä muodosta riippumatta. Valitse viisaasti ja spesifioi edistynyt palonsammutusjärjestelmä suojaamaan tärkeintä omaisuuttasi.


Katso lisätietoja kaasun eduista palonsammutusjärjestelmässä


Lataa vertailutiedot 3M Novec 1230 -nestettä ja vettä sekä vesisumua käyttävistä järjestelmistä

Violetti kolmiulotteinen pyramidiverkkokuvio.

3M Novec 1230 verrattuna palonsammutukseen hiilidioksidikaasulla (CO2)


CO2 on hengenvaarallista ihmisille.

Yksinkertaisesti sanottuna hiilidioksidikaasu ei ole turvallinen palonsammutusaine missään sellaisessa ympäristössä, jossa ihmiset elävät tai työskentelevät. Kun se korvaa hengitysilman, se poistaa tulelta hapen – mutta sama koskee alueella olevia ihmisiä.

CO2 -kaasun luontainen vaara aiheuttaa, että sitä säätelee eri standardi. Sääntönä on, että sitä ei tule asentaa tiloihin, joissa on normaalisti ihmisiä. Kun tilassa on ihmisiä esimerkiksi huollon aikana, järjestelmässä on lukitusjakso, joka viivästyttää järjestelmän käyttöönottoa, jotta ihmisillä on aikaa poistua – tänä aikana tulipalo saattaa levitä.

CO2 -järjestelmiin liittyy lisäksi eräitä piilokustannuksia, joista osa liittyy sen aiheuttamiin vaaroihin ja muut asennusvaatimuksiin. Vaikka on totta, että itse hiilidioksidi on halpaa, huomioi nämä CO2 -järjestelmän omistuskustannukset:
 

  • Työntekijöiden kouluttaminen CO2:n vaaroihin ja evakuointitoimenpiteisiin
  • Lukitusventtiilit viereisten tilojen suojaamiseen
  • Korkeapainesäiliön hydrostaattiset testaustoimenpiteet
  • 30 vuorokauden tarkastusvaatimukset
  • Kunnossapidon ja tarkastuksen aiheuttamien seisokkien kustannukset
  • Täysi tyhjennystesti jokaisen vaaran osalta
  • Kiinteistökustannukset järjestelmän säilytystä koskien

Toimi turvallisesti. Toimi älykkäästi. Käytä määrityksissä 3M™ Novec™ 1230 -palonsammutusnestettä.


Katso lisätietoja hiilidioksidipohjaisista palonsammutusjärjestelmistä


Lataa vertailutiedot 3M Novec 1230 -nestettä ja hiilidioksidia käyttävistä palonsammutusjärjestelmistä