Asiakirjakuvake valintamerkillä, jossa on violetti tausta

Määritä spesifikaatiosi käyttämällä 3M™ Novec™ 1230 -palonsammutusnestettä luottavaisin mielin

Rakenna oikea spesifikaatio asiakkaasi tarpeisiin Build a Spec -työkalullamme. Kokenut palonsammutusinsinööriemme tiimi on kehittänyt kielen, jota apuna käyttäen Novec 1230 -nestettä sisältävän järjestelmän spesifikaatio on helppoa, joko nimen tai yleisten ominaisuuksien mukaan.


Kirjoitatko spesifikaatioita 3M™ Novec™ 1230 -palonsammutusnesteelle?

 • Palonsammutusjärjestelmän suuttimen violetti kuvake, jossa on merkintä Novec 1230

  Sammuttava aine on olennainen osa jokaisessa palonsammutusjärjestelmässä. Spesifikaatiota määrittäessäsi tekemäsi valinnat saattavat määrätä sen, selviävätkö ihmiset, tärkeä omaisuus ja koko yrityksesi tulipalon sattuessa.

  Spesifioi aine, joka täyttää seuraavat vaatimukset:


  • Turvallinen käyttää tiloissa, joissa on ihmisiä
  • Ympäristöystävällinen
  • Ei johda sähköä
  • Noudattaa kansainvälisiä standardeja, kuten esimerkiksi NFPA 2001 ja EN-15004
  • Pystyy sammuttamaan palon alkuvaiheessa
  • Ei jätä jäämiä

Puhdasta ainetta käyttävä palonsammutusneste
Palonsammutusjärjestelmän suuttimen violetti kuvake, jossa on merkintä Novec 1230

Kopioi ja liitä seuraava teksti spesifikaatioosi tai lataa koko spesifikaatioesimerkki.

 1. Työn yhteenveto

  A. Suunnittele, toimita ja asenna täydellinen puhdasta ainetta sisältävä täysin tulviva palonsammutusjärjestelmä käyttämällä 3M™ Novec™ 1230 -palonsammutusnestettä. (kutsutaan jäljempänä JÄRJESTELMÄKSI)

 2. Puhdasta ainetta käyttävä palonsammutusneste

  A. Puhdasta ainetta käyttävän palonsammutusnesteen tulee olla 3M Novec 1230 -palonsammutusneste.

  B. Puhtaan aineen otsonia tuhoavan ominaisvaikutuksen (ODP) tulee olla nolla.

  C. Puhtaan aineen ilmastoa lämmittävän vaikutuksen (GWP) tulee olla < 1 (100-vuotinen ITH). GWP määritettynä hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin ilmastonmuutoksen viidennen arviointiraportin (IPCC AR5) tai US EPA -dokumentaation ja hyväksyntöjen mukaisesti.

  D. Aineiden käyttöä palonsammutuksessa ei ole rajoitettu otsonia tuhoavan ominaisvaikutuksen (ODP) tai ilmastoa lämmittävän vaikutuksen (GWP) vuoksi ja aineita ei uhkaa Montrealin pöytäkirjan mukainen valmistuksen vaiheittainen vähentäminen, eikä aineita uhkaa Euroopan F-kaasujen määräykset, jotka vaikuttavat HFC-kaasujen tuotantoon ja tuontiin Euroopassa.

  E. Puhtaan aineen vähimmäisturvakertoimen tulee olla 60 % suunnittelupitoisuusprosentin ja ei havaittavaa haittavaikutusta -tason (NOAEL) välillä luokan A ja C riskeille. Pyydä ohjeet turvakertoimista B-luokan riskeille ottamalla yhteyttä hyväksyttyyn OEM-valmistajaan.

  F. Puhtaan sammutusaineen osien tulee olla hyväksyttyjä joko LPCB 1230-, VdS 2344-, CNPP- tai UL 2166 -halogenoituja hiilivetyjä käyttävissä sammutusjärjestelmissä ja tyyppihyväksyttyjä per IMO MSC/Circ. 848 oikaistujen kiinteiden kaasua käyttävien palonsammutusjärjestelmien ohjeiden mukaisesti. Aineen vähimmäissammutuspitoisuuden tulee vastata luokan A ja luokan B polttoaineita ISO 14520- (standardi kattaa kaasumaista ainetta käyttävät palonsammutusjärjestelmät) ja UL 2166 -standardissa kuvatuilla menetelmillä.

  G. Puhtaan sammutusaineen tulee sisältyä standardiin ISO 15004 ja NFPA 2001.

  H. Puhtaan sammutusaineen tulee tarjota maailmanlaajuisesti voimassa oleva 20 vuoden suoja aineen käyttöä koskevia kieltoja tai rajoituksia vastaan koskien aineen ilmastoa lämmittävää vaikutusta (GWP), otsonin tuhoamisvaikutusta (ODP) ja elinikää ilmakehässä.

  Lataa täydellinen esimerkki Novec™ 1230 -spesifikaatiosta (PDF, 104 kt)

Vaativatko hankintasäännöt ei brändätyn palonsammutusaineen?

Joissakin tapauksissa haluat ehkä painottaa tiettyä asiakkaan kriteeriä, kuten ympäristöystävällisyyttä, tiloissa toimivien ihmisten turvamarginaalia tai kiintolevyjen suojaamista vaurioilta järjestelmän aktivoitumisen aikana. Valitse painotusalueesi alta, jotta voit käyttää spesifikaatiokopiota, joka keskittyy näihin kohtiin. Käytä spesifikaation ohjeita, jotta saat käyttöösi tärkeät asiakkaidesi tarvitsemat ominaisuudet.

 • Palonsammutusjärjestelmän suuttimen violetti kuvake
  Ei brändätty spesifikaatio

  Jos sinua pyydetään määrittämään spesifikaatio ilman brändin nimeä, voit luoda määrityksen perustuen aineen ainutlaatuisiin ominaisuuksiin. Novec 1230 -nesteessä yhdistyvät ainutlaatuinen ympäristöystävällisyys ja suurin puhtaiden palonsammutusaineiden turvamarginaali, eikä ainetta uhkaa sääntelyn aiheuttama vaiheittainen valmistuksen vähentäminen.

 • Ympäristöystävällisyyttä kuvaava violetti kuva maapallosta, jota ympäröi lehti ja sen varsi
  Ympäristölle ystävällinen

  Nollatason otsonia tuhoava vaikutus ei kerro kaikkea. Jotta ratkaisu olisi täysin ympäristöystävällinen, tarvitset puhtaan aineen, jonka ympäristöä lämmittävä vaikutus (GWP) on <1. Alla olevia teknisiä tietoja voidaan käyttää niiden asiakkaiden kanssa, jotka arvostavat ympäristöystävällisiä tuotteita, joihin ei kohdistu nykyisten tai tulevien ilmastonmuutosta koskevien säädösten uhkia.

 • Violetti kuvake ihmisistä, jossa on pieni sydän henkilön edessä
  Reilu turvamarginaali

  Kaikkien puhtaiden sammutusaineiden turvamarginaali ei ole sama. Kun paloa sammutetaan tiloissa, joissa on ihmisiä, aineen turvallisuus on erittäin tärkeää. On tärkeää käyttää pienintä mahdollista suunnittelukonsentraation mukaista pitoisuutta. Vaihtoehtona puhtaiden aineiden brändikohtaiselle esittämiselle on tuotteiden määrittäminen turvamarginaalivaatimuksen perusteella.

 • Violetti kuvake palvelinkeskuksesta ääniaaltojen kanssa
  Estä kiintolevyn vaurioituminen

  Palon aikana vapautettu inerttikaasu saattaa vaurioittaa kiintolevyjä. Vahinkoriski riippuu monista tekijöistä, mukaan lukien kiintolevyasemat ja palonsammutusjärjestelmä. Tyhjennys saattaa kestää palvelinhuoneessa 120 sekuntia luokan A vaaratilanteessa. (NFPA 2001 5.7.1.1.2.)Tyhjennyksen aikainen äänen taajuus, voimakkuus ja kesto vaikuttavat kaikki kiintolevyvaurioon häiritsemällä tietojen seurantaa pyörivällä kiintolevyllä. Minkään kemiallisen puhtaan aineen tyhjennyksen ei ole raportoitu aiheuttavan kiintolevyvaurioita.


Ei brändätty: Puhdasta ainetta käyttävä palonsammutusneste
Palonsammutusjärjestelmän suuttimen violetti kuvake

Kopioi ja liitä seuraava teksti spesifikaatioosi tai lataa koko spesifikaatioesimerkki.

 1. Työn yhteenveto

  A. Suunnittele, toimita ja asenna täydellinen puhdasta ainetta sisältävä täysin tulviva palonsammutusjärjestelmä käyttämällä ainetta, jonka valmistaja on hyvämaineinen ja prosessina käytetään sähkökemiallista fluorausta. (kutsutaan jäljempänä JÄRJESTELMÄKSI)

 2. Puhdasta ainetta käyttävä palonsammutusneste

  A. Aine tulee valmistaa ISO 9001- ja ISO 14001 -standardin mukaisesti rekisteröidyssä laitoksessa.

  B. Puhdasta ainetta sisältävän nesteen otsonia tuhoavan ominaisvaikutuksen (ODP) tulee olla nolla.

  C. Puhdasta ainetta sisältävän nesteen ilmastoa lämmittävän vaikutuksen (GWP) tulee olla < 1 (100-vuotinen ITH). GWP määritettynä hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin ilmastonmuutoksen viidennen arviointiraportin (IPCC AR5) mukaisesti.

  D. Aineen käyttöä palonsammutuksessa ei ole rajoitettu otsonia tuhoavan ominaisvaikutuksen (ODP) tai ilmastoa lämmittävän vaikutuksen (GWP) vuoksi, eikä ainetta uhkaa Montrealin pöytäkirjan mukainen valmistuksen vaiheittainen vähentäminen, eikä ainetta uhkaa Euroopan F-kaasujen määräykset, jotka vaikuttavat HFC-kaasujen tuotantoon ja tuontiin Euroopassa.

  E. Puhtaan aineen vähimmäisturvakertoimen tulee olla 60 % suunnittelupitoisuusprosentin ja ei havaittavaa haittavaikutusta -tason (NOAEL) välillä luokan A ja C riskeille. Pyydä ohjeet turvakertoimista B-luokan riskeille ottamalla yhteyttä hyväksyttyyn OEM-valmistajaan.

  F. Sammutuksen vähimmäispitoisuus (MEC), joka määritetään akkreditoidun testilaboratorion standardien mukaisesti (ts. UL 2166, FM 5600), ei saa olla yli 3,3 %.

  G. Puhtaan sammutusaineen osien tulee olla hyväksyttyjä joko LPCB 1230-, VdS 2344-, CNPP- tai UL 2166 -halogenoituja hiilivetyjä käyttävissä sammutusjärjestelmissä ja tyyppihyväksyttyjä per IMO MSC/Circ. 848 oikaistujen kiinteiden kaasua käyttävien palonsammutusjärjestelmien ohjeiden mukaisesti. Aineen vähimmäissammutuspitoisuuden tulee vastata luokan A ja luokan B polttoaineita ISO 14520- (standardi kattaa kaasumaista ainetta käyttävät palonsammutusjärjestelmät) ja UL 2166 -standardissa kuvatuilla menetelmillä.

  H. Puhtaan sammutusaineen tulee sisältyä standardiin ISO 15004 ja NFPA 2001.

  I. Puhtaan sammutusaineen tulee tarjota maailmanlaajuisesti voimassa oleva 20 vuoden suoja aineen käyttöä koskevia kieltoja tai rajoituksia vastaan koskien aineen ilmastoa lämmittävää vaikutusta (GWP), otsonin tuhoamisvaikutusta (ODP) ja elinikää ilmakehässä.

  J. Sellaisen entiteetin, joka tarjoaa aitoa puhdasta sammutusainetta käyttävän sertifioidun ja hyväksytyn järjestelmän, tulee pystyä osoittamaan suhteensa aidon puhtaan sammutusaineen valmistajaan ja heidän hyväksyttyyn OEM-valmistajaansa.

  K. Järjestelmän säiliöt on merkittävä, ja niissä tulee näkyä järjestelmän valmistaja ja aineen tuotemerkki. Järjestelmän huolto ja uudelleentäyttö on suoritettava valtuutetun valmistajan edustajan toimesta, joka on alkuperäisen asennuksen brändin edustaja.

  Lataa täydellinen esimerkki ei brändätystä spesifikaatiosta
Kopioi ja liitä tämä ympäristöystävällisyyttä korostava teksti spesifikaatioosi
Ympäristöystävällisyyttä kuvaava violetti kuva maapallosta, jota ympäröi lehti ja sen varsi

Palonsammutusjärjestelmässä on 20 vuoden takuu puhtaan aineen valmistajalta, joka takaa, että aineeseen ei kohdistu mitään sääntelytoimenpidettä tai asteittaista valmistuskieltoa 20 vuoden aikana asennuspäivästä lukien. Aineen valmistaja toimittaa loppukäyttäjälle todistuksen, josta ilmenee takuupäivämäärä ja täydelliset ehdot.

 1. Työn yhteenveto

  A. Suunnittele, toimita ja asenna täydellinen puhdasta ainetta sisältävä täysin tulviva palonsammutusjärjestelmä käyttämällä ympäristöystävällistä ja puhdasta ainetta.

 2. Puhdasta ainetta käyttävä palonsammutusneste

  A. Puhtaan aineen otsonia tuhoavan ominaisvaikutuksen (ODP) tulee olla nolla.

  B. Puhtaan aineen ilmastoa lämmittävän vaikutuksen (GWP) tulee olla < 1 (100-vuotinen ITH). GWP määritettynä hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin ilmastonmuutoksen viidennen arviointiraportin (IPCC AR5) mukaisesti.

  C. Järjestelmän säiliöt on merkittävä, ja niissä tulee näkyä järjestelmän valmistaja ja sammutusaine. Järjestelmä tulee uudelleentäyttää alkuperäisellä puhtaalla aineella.

  D. Aineiden käyttöä palonsammutuksessa ei ole rajoitettu otsonia tuhoavan ominaisvaikutuksen (ODP) tai ilmastoa lämmittävän vaikutuksen (GWP) vuoksi, eikä aineita uhkaa Montrealin pöytäkirjan mukainen valmistuksen vaiheittainen vähentäminen, eikä aineita uhkaa Euroopan F-kaasumääräys, joka vaikuttaa HFC-kaasujen tuotantoon ja tuontiin Euroopassa.
Kopioi ja liitä tämä ihmisten turvallisuutta korostava teksti spesifikaatioosi
Violetti kuvake ihmisistä, jossa on pieni sydän henkilön edessä

Puhtaan aineen vähimmäisturvakertoimen tulee olla 60 % suunnittelupitoisuusprosentin ja ei havaittavaa haittavaikutusta -tason (NOAEL) välillä luokan A ja C riskeille. Pyydä ohjeet turvakertoimista B-luokan riskeille ottamalla yhteyttä hyväksyttyyn OEM-valmistajaan.

Lue lisää palontorjuntajärjestelmän melun vaikutuksista kiintolevyihin
Violetti kuvake palvelinkeskuksesta ääniaaltojen kanssa

Saat lisätietoja palontorjuntajärjestelmän melun vaikutuksista kiintolevyasemiin lataamalla valkoisen kirjan. Ota yhteyttä valitsemaasi 3M-valtuutettuun laitevalmistajaan tai jakelijaan laitteiden kokoonpanoista, he voivat auttaa ratkaisemaan palontorjuntajärjestelmiin liittyviä meluhaitoja. 3M:n valtuutetuilla laitevalmistajilla on esimerkkejä kokoonpanoista joilla voidaan saavuttaa tarvitsemasi melutaso.

Palonsammutusjärjestelmän kuva Novec 1230 -säiliöillä

Etsi hyväksytty laitteistovalmistaja

Jos sinulla on kysyttävää palonsammutuksesta, vastaamme mielellämme

Tiimimme insinöörit ja asiantuntijat vastaavat mielellään kysymyksiisi ja antavat tarvitsemaasi tukea palonsammutusjärjestelmiin, lainsäädännöllisiin määräyksiin ja Novec 1230 -nesteeseen liittyen.