Novec 1230 ‑neste tarjoaa suuren turvamarginaalin tiloissa työskenteleville ihmisille

Novec 1230 -nesteen turvamarginaalin kuvaaja

Kaikki palonsammutusaineet eivät tarjoa samaa turvaa tiloissa oleville henkilöille. Aineen turvamarginaalista saa parhaan käsityksen vertaamalla ihmisille sallittua rajaa sammutusaineen pitoisuuteen. Sammutusaineille määritetty kansainvälinen raja on nimeltään NOAEL eli taso, joka ei aiheuta havaittavaa haittavaikutusta. Suunnittelupitoisuudella tarkoitetaan palon turvalliseen sammuttamiseen tarvittavaa sammutusaineen määrää. Aineen turvamarginaali ihmisille muodostuu aineen pitoisuuden ja NOAEL-tason suhteellisesta erosta. Kuten oheisesta taulukosta käy ilmi, Novec 1230:n turvamarginaali ihmisille on ylivertainen muihin ratkaisuihin verrattuna.

Takaisin palonsammutukseen