Vastauksia 3M™ Novec™ 1230 -palonsammutusnesteisiin liittyviin kysymyksiin

Kyselemme 3M:llä jatkuvasti kysymyksiä ympäröivästä maailmasta ja etsimme parempia tapoja ratkaista uusia ongelmia parantamalla meidän kaikkien maailmaa. Anna meidän vastata joihinkin kysymyksiisi 3M™ Novec™ 1230 -palonsammutusnesteistä.

Lataa 3M Novec 1230 -nesteen usein kysytyt kysymykset (PDF, 154 Kt)

Tilaa 3M™ Novec™ -uutiskirjeet

Pysyttele ajan tasalla tuoteuutisten ja merkityksellisten alan trendien avulla 3M Novec -uutiskirjeillä, jotka on räätälöity palonsammutusalalle.

Violetti kolmiulotteinen pyramidiverkkokuvio.

Suorituskykyä koskevat usein kysytyt kysymykset

Violetti kolmiulotteinen pyramidiverkkokuvio.

Turvallisuutta koskevat usein kysytyt kysymykset

 • Turvamarginaalikaavio

  Kyllä. 3M™ Novec™ 1230 -palonsammutusneste tarjoaa suurimman turvamarginaalin verrattuna kaikkiin puhtaisiin aineisiin. Aineen turvamarginaalista saa parhaan käsityksen vertaamalla ihmisille sallittua rajaa sammutusaineen pitoisuuteen. Sammutusaineille määritetty kansainvälinen raja on nimeltään NOAEL eli taso, joka ei aiheuta havaittavaa haittavaikutusta. Suunnittelupitoisuudella tarkoitetaan palon turvalliseen sammuttamiseen tarvittavaa sammutusaineen määrää. Aineen turvamarginaali ihmisille muodostuu aineen pitoisuuden ja NOAEL-tason suhteellisesta erosta.

  Kuten oheisesta taulukosta käy ilmi, Novec 1230 ‑nesteen turvamarginaali ihmisille on ylivertainen muihin ratkaisuihin verrattuna. Se myös pysyy turvallisena, vaikka tilan vapaaseen tilavuuteen tehtäisiinkin muutoksia myöhemmin (esimerkiksi lisätään varastoa tai laitteistoa, joka vähentää ilman tilavuutta ja kasvattaa aineen pitoisuutta).


 • Novec 1230 -nestettä käyttävät järjestelmät on suunniteltu täyttämään tila kaasulla suunnittelupitoisuuteen asti. Suunnittelupitoisuus säilytetään varmistamalla, että tila on eheä (ei vuotoja tai vuodot ovat minimaalisia), jotta vaadittava pitoisuus säilyy vaaditun pitoajan, joka on tavallisesti vähintään 10 minuuttia. NFPA 2001:n vuoden 2015 version kappaleen 5.6 mukaisesti "Vähimmäispitoisuuden tulee olla 85 prosenttia säädetystä suunnittelupitoisuuden vähimmäisarvosta vaara-alueen suojatun sisällön korkeimmalla kohdalla 10 minuutin ajan tai niin pitkään, että koulutettu henkilökunta pääsee vastaamaan tilanteeseen". Tämä vaatimus sisältyy myös muihin vastaaviin standardeihin.
Violetti kolmiulotteinen pyramidiverkkokuvio.

Ympäristöystävällisyyteen liittyvät usein kysytyt kysymykset

 • Vuoden 2016 lokakuun jälkeen HFC-227ea- ja HFC-125-yhdisteitä sisältävät fluorihiilivedyt seuraavat halonin perässä, ja niiden tuotantoa vähennetään Montrealin pöytäkirjan mukaisesti. Vaikka nämä fluorihiilivedyt ovat puhtaita aineita, jotka eivät heikennä otsonikerrosta, ne ovat kasvihuonekaasuja ja yli 3 000 kertaa vaikuttavampia kuin hiilidioksidi.

  Euroopan unionin fluorihiilivetyjen tuotannon vähentäminen alkoi vuonna 2015 F-kaasuregulaation myötä. Vuonna 2016 järjestettiin Ruandan Kigalissa Montrealin pöytäkirjan osapuolten 28. kokous , jossa miltei 200 valtiota hyväksyi aikataulun korkean ilmastoa lämmittävän vaikutuksen (GWP) HFC-yhdisteiden tuotannon ja käytön vaiheittaiselle vähentämiselle. Kigalin muutoksena tunnetussa sopimuksessa määritetään selkeät kansainväliset suuntaviivat HFC-yhdisteiden tuotannon ja käytön asteittaiselle vähentämiselle.

  Koska palontorjuntajärjestelmät on tavallisesti tarkoitettu kestämään 30 vuotta tai enemmän, fluorihiilivedyistä on tullut kestämättömiä puhtaita aineita. Novec 1230 -neste tarjoaa palontorjunta-alalle aineen, joka on pitkäkäyttöinen, turvallinen, suosituskykyinen ja ympäristöystävällinen. Novec 1230 -neste ei heikennä otsonikerrosta ja ympäristövaikutus on pienempi kuin hiilidioksidilla, eikä nesteen valmistusta tulla vähentämään tai lopettamaan.

  Lue lisää, kuinka 3M™ Novec™ 1230 -palontorjuntaneste pärjää kilpailussa.

 • Vaikka kukaan ei voi tarkasti ennustaa tulevaisuutta, 3M luottaa niin paljon siihen, että Novec 1230 -nesteeseen ei kohdisteta mitään ympäristöä koskevia rajoitteita, että se tarjoaa 3M™ Blue Sky℠ -takuun.

  Lue lisätietoja Blue Sky -takuun esitteestä (PDF, 248 kt).

 • 3M™ Blue Sky℠ -takuu määrittää, että 20 vuoden ajan alkuperäisen asennuksen jälkeen ja tiettyjen vaatimusten täyttyessä 3M™ Novec™ 1230 -palonsammutusnesteen käyttöä hyväksyttyyn sammutusjärjestelmään asennettuna ei tulla rajoittamaan sen otsonia heikentävän ominaisvaikutuksen (ODP) tai sen ilmastoa lämmittävän vaikutuksen (GWP) vuoksi ja että sen valmistusta ei suunnitella vaiheittain lopetettavaksi Montrealin pöytäkirjassa ja että sitä eivät koske Euroopan Unionin F-kaasuasetukset, jotka pyrkivät vaiheittain lopettamaan HFC-yhdisteiden tuotannon ja tuonnin Eurooppaan.

  Lue täydelliset 3M Blue Sky -takuuehdot (PDF, 223 kt).

 • Takuu ei maksa mitään ja se on voimassa 20 vuotta asennuksen jälkeen. Uuden asennetun järjestelmän loppukäyttäjä voi pyytää takuuta rekisteröimällä järjestelmän 3M Novec -verkkosivustolla 30 vuorokauden kuluessa järjestelmän asennuksesta.
 • Palontorjuntatuotteiden halonituoteperhettä hyödynnettiin laajalti ensimmäisenä uusista puhtaista aineista. Nämä tuotteet olivat suosittuja, koska ne sammuttivat tulipalon vahingoittamatta suojatun tilan sisältöä, kuten ensimmäisiä tietokoneita ja palvelinhuoneita. Montrealin pöytäkirja rajoitti kuitenkin halonien käyttöä vuonna 1987, koska ne heikentävät otsonikerrosta. Valmistajat kehittivät vastauksena Montrealin pöytäkirjan määräyksille korvaavia tuotteita, jotka tunnetaan HFC-yhdisteinä, ja joita kutsutaan puhtaiden aineiden toiseksi sukupolveksi. Vaikka mikään näistä tuotteista ei heikentänyt otsonikerrosta, niihin sisältyi muita ympäristöön liittyviä huolenaiheita, kuten korkea ympäristöä lämmittävä vaikutus (GWP) ja yllä mainittuja määräyksiä koskevat seuraukset.

  Novec™ 1230 -neste on kolmannen sukupolven puhdas aine, koska se suunniteltiin korkean suorituskyvyn ja suuren turvamarginaalin omaavaksi nesteeksi, joka ei vahingoita ympäristöä.

 • Vesisumu on vettä. Se on märkää ja sotkuista, sähköä johtavaa ja puhdistaminen saattaa olla kallista. Se saattaa tuhota kriittistä omaisuutta, joka pitää liiketoimintaa käynnissä. Koska vesisumu ei ole puhdas aine, NFPA 2001 ei koske sitä. Tämän sijasta sitä koskee toinen standardi: NFPA 750, jossa ilmoitetaan: "Standardi ei määritä tarkkaa palonsammutusehtoa, eikä se tarjoa tarkkoja ohjeita siitä, kuinka järjestelmä tulisi suunnitella palon hallitsemiseksi, heikentämiseksi tai sammuttamiseksi".

  FM Globalin tietolomake 5-32 määrittää: "Kun tulipalon laitteistovaurioiden vähentäminen mahdollisimman vähäiselle tasolle tai käyttöön palauttaminen on ensiarvoisen tärkeää, käytä FM:n hyväksymää puhdasta ainetta käyttävää palonsammutusjärjestelmää tunnistimilla, jotta voit suojata laitteiston ja tietojenkäsittelylaitteiston huoneen. Tämä tulee asentaa automaattisen sprinkleri- tai vesisuihkujärjestelmän lisäksi, joka suojaa laitosta tai nostettua lattiaa."

 • Etsi nopeasti tarkkaa ja informatiivista materiaalia Novec 1230 -nesteestä Palonsammutus – Novec 1230 -nesteen verkkosivustolta.

Löydä palonsammutusratkaisusi jo tänään

Novec 1230 -nestettä käyttävät palonsammutusjärjestelmät auttavat suojaamaan liiketoimintasi tärkeitä osia. Hyväksytyt järjestelmävalmistajapartnerimme voivat luoda täydellisen tulvituksen järjestelmiä ja erikois- sekä virtausjärjestelmiä räätälöitynä projektisi tarpeisiin palvelinkeskuksista museoiden arkistoihin, lääkärikeskuksiin, sähkölaitoksiin ja moniin muihin.

Tutki vaihtoehtoja tai ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysymyksiä palonsammutusjärjestelmistä, lainsäädännöllisistä määräyksistä tai Novec 1230 -nesteestä ja asiantuntijatiimimme avustaa sinua mielellään.


Tärkeä huomautus

Lainsäädännölliset tiedot: Tätä tuotetta koskevia lainasäädännöllisiä tietoja saat 3M-edustajalta.

Tekniset tiedot: Tämän asiakirjan sisältämät tekniset tiedot, suositukset ja muut lausunnot perustuvat testeihin tai kokemuksiin, joita 3M pitää luotettavina, mutta näiden tietojen tarkkuutta tai täydellisyyttä ei taata.

Tuotteen käyttö: 3M-tuotteen käyttöön ja tehokkuuteen tietyssä käyttötilanteessa vaikuttavat monet asiat, joihin 3M ei voi vaikuttaa ja jotka ovat vain käyttäjän tiedossa ja hallinnassa. Koska 3M-tuotteen käyttöön ja tehokkuuteen vaikuttavat niin monet eri tekijät, käyttäjä on itse vastuussa 3M-tuotteen arvioinnista ja sen päättämisestä, sopiiko tuote tiettyyn käyttötarkoitukseen ja onko se sopiva käyttäjän käyttötapaan.

Takuu, rajoitettu korvaus ja vastuuvapauslauseke: 3M takaa, että kukin 3M-tuote vastaa asianmukaisia 3M-tuotemäärityksiä sillä hetkellä, kun 3M lähettää tuotteen, mikäli kyseisen 3M-tuotteen pakkauksessa tai tuoteselosteessa ei ole lisätakuumerkintää. 3M EI ANNA MITÄÄN MUITA TAKUITA TAI EHTOJA, EKSPLISIITTISIÄ TAI IMPLISIITTISIÄ, MUKAAN LUKIEN ESIMERKIKSI MYYNTIKELPOISUUTTA TAI TARKOITUKSEEN SOPIVUUTTA KOSKEVIA TAKUITA TAI EHTOJA, JOTKA TULEVAT ESIIN KAUPANKÄYNNISSÄ, TULLISSA TAI SOPIMUSTULKINNOISSA. Jos 3M-tuote ei ole tämän takuun mukainen, 3M:n tarjoama ainoa korvaus on vaihto uuteen 3M-tuotteeseen tai ostohinnan palautus.

Vastuunrajoitus: Lukuun ottamatta laissa kiellettyjä tapauksia 3M ei vastaa mistään menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu 3M-tuotteesta, onpa se suora, epäsuora, erityinen, oheinen tai seurannainen riippumatta lakiteorioista, mukaan lukien takuu, sopimus, huolimattomuus tai täysi vastuu.

3M ja Novec ovat 3M Companyn tavaramerkkejä. Blue Sky on 3M:n palvelumerkki. Käytetään 3M:n tytäryhtiöiden ja sivuliikkeiden luvalla.