webLoaded = "false" Loadclientside=No

Palvelinkeskusten uppojäähdytys

Näytä kaikki tuotteet

Tiedonkäsittelyratkaisut ovat muuttaneet maailmaa monella tavalla niin liike-elämässä kuin yksityisten ihmisten elämänlaatua parantamalla. Mutta kun ihmiskunnan tuottamaa tietoa varastoidaan palvelinkeskuksiin ja käsitellään niissä, energiankulutus, vedentarve, rakennusten tarvitsema pinta-ala ja monet muut haittatekijät realisoituvat. 3M on markkinajohtaja nykypäivän nestejäähdytysratkaisujen tuottamisessa palvelinkeskuksille. Sähköä johtamattomien ja käyttöturvallisten 3M:n teknisten nesteiden ominaisuudet soveltuvat erinomaisesti palvelinkeskusten uppojäähdytykseen sekä yksi- että kaksivaiheisessa käytössä.

webLoaded = "false" Loadclientside=No

Rivi päällekkäin nostettuja palvelinkeskuskaappeja, jotka on jäähdytetty kaksivaiheisen uppojäähdytyksen avulla
Data edellä. Kestävämmän tulevaisuuden puolesta.

Tehokkaiden ja kestävän kehityksen mukaisten palvelinkeskusten tulevaisuus on jo täällä. Katso minidokumentti, jossa käsitellään maailman kasvavaa tiedonnälkää, palvelinkeskusten tarvitseman energian, veden ja pinta-alan aiheuttamia haittoja sekä ratkaisuja, joilla teknologiateollisuus pyrkii vastaamaan ongelmiin.

KATSO NYT

webLoaded = "false"

Mikä on uppojäähdytys?

Palvelinkeskuksen uppojäähdytys tarkoittaa IT-laitteiston upottamista suoraan sähköä johtamattomaan nesteeseen, kuten 3M™ Fluorinert™ -elektroniikkanesteeseen tai 3M™ Novec™ tekniseen nesteeseen. Elektronisten komponenttien kehittämä lämpö siirtyy suoraan ja tehokkaasti nesteeseen, jolloin muita ilmajäähdytykselle tyypillisiä aktiivisia jäähdytyskomponentteja, kuten lämmönsiirtoaineita, jäähdytyselementtejä ja puhaltimia, tarvitaan vähemmän. Palvelinkeskuksen uppojäähdytys 3M:n nesteratkaisulla voi tuoda merkittäviä säästöjä energiankulutukseen samalla, kun palvelimien tiheyttä voidaan lisätä ja palvelinkeskuksen pinta-alaa säästää.

 • Teknikko irrottaa palvelinta tiheään pakatusta uppojäähdytysyksiköstä

  Video: katso, miten uppojäähdytys toimii

  Katso video, jossa tutustutaan kulissien takana palvelinkeskuksen toimintaan sekä yksi- ja kaksivaiheisiin uppojäähdytysjärjestelmiin. Opit lisäksi, miten palvelinkeskusten uppojäähdytys 3M:n nesteratkaisuilla auttaa parantamaan tietotekniikan pakkaustiheyttä ja tehoa tilavuudessa, joka on alle kymmenesosa ilmajäähdytysratkaisuun verrattuna.

 • Infografiikka: tutustu jäähdytysjärjestelmään, joka toimii ilman kompromisseja

  Perinteiset palvelinkeskukset käyttävät keskimäärin 40 % tarvitsemastaan energiasta jäähdytykseen, ja lisäksi ne tuhlaavat miljardeja litroja vettä. Tutustu vaihtoehtoiseen maailmaan, jossa uusien innovaatioiden ansiosta lämmönsiirto ja lämmönhallinta tuovat mullistavia parannuksia tietotekniikan toimintaan. (PDF, 3,15 Mt)

 • Tapaustutkimus: palvelinkeskusten tehokkuuden mullistava parantuminen helpottaa Bitcoin-louhintaa

  Uusi palvelinkeskusten jäähdytystekniikka, jossa hyödynnetään 3M™ Novec™ teknisiä nesteitä, on Allied Control -yrityksen kehittämä. The BitFury Group on hyödyntänyt sitä Bitcoin-louhinnassa ja saavuttanut merkittäviä energiasäästöjä. Kestävän kehityksen mukaisten tavoitteiden lisäksi muutos on tuonut 97 prosentin säästöt energiakustannuksiin. (PDF, 2,15 Mt)


webLoaded = "false"

Älykäs tapa pitää lämpötila – ja kustannukset – alhaalla

3M™ Fluorinert™ -elektroniikkanesteillä tai 3M™ Novec™ teknisillä nesteillä toteutettu uppojäähdytys laskee kokonaiskustannuksia monella tavalla, mikä tekee siitä fiksun valinnan yrityksille. Säästöä syntyy sekä pääoma- että toimintakustannuksista. Suora nestejäähdytys parantaa tehokkuutta ja pienentää kustannuksia koko palvelinkeskuksen käyttöiän ajan suunnittelu- ja rakennusvaiheesta käyttöön, ylläpitoon, korjaukseen ja laitteistojen uusimiseen saakka.

 • Energiankustannusten vähentämisen kuvake ja sininen tausta

  Vähennä sähkönkulutuksen kustannuksia jopa 97 %

  Suurin etu käy selvästi ilmi sähkölaskusta. Tehokkain mahdollinen uppojäähdytysmenetelmä voi auttaa parantamaan palvelinkeskuksen energiatehokkuutta (usein palvelinkeskuksen suurin energiakustannusten aiheuttaja) jopa 97 %.

 • Jalanjälkikuvake ja sininen tausta, tilansäästön symboli

  Tilantarve vähenee kymmenesosaan aiemmasta

  Tehokkaamman jäähdytyksen ansiosta elektroniset laitteet voi sijoittaa lähemmäs toisiaan, joten samaan tilaan mahtuu kymmenkertainen laskentakapasiteetti. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia palvelinkeskusten sijoittamiselle.

 • Maalitaulu ja keskellä nuoli, optimaalisen suorituskyvyn symboli

  Optimoimalla parempaan suorituskykyyn

  Suurempi terminen hyötysuhde tarkoittaa, että voit nostaa prosessointitehoa ja lyhentää viivettä yli ilmajäähdytyksen asettamien rajoitteiden.

 • Kilpikuvake, laitteiston rikkoutumisen vähentymisen symboli

  Vähentää laitteiston kulumista

  Uppojäähdytys poistaa ilmassa kulkeutuvien kontaminanttien vaikutuksen ja yksinkertaistaa lämmönhallintajärjestelmän rakennetta vähentämällä liikkuvien osien määrää. Tämä vuorostaan tarkoittaa, että voit käyttää laitteita täydellä kapasiteetilla, mutta ne kuluvat vähemmän.

 • Ihmisvartalon kuvake, turvallisen työympäristön symboli

  Turvallisempi työntekijöille

  Uppojäähdytystä käyttävän palvelinkeskuksen rakentaminen ei vaaranna sen käyttäjien turvallisuutta. 3M on suunnitellut kaikki 3M™ Fluorinert™ -elektroniikkanesteet ja 3M™ Novec™ teknisen nesteet lähes myrkyttömiksi, syttymättömiksi ja kaiken kaikkiaan erittäin turvallisiksi käyttää.

 • Lentävien nuolien kuvake, palvelinkeskuksen joustavuuden symboli

  Palvelinkeskuksen suunnittelun joustavuus

  Rakenna palvelinkeskus sinne, minne haluat. Palvelinkeskusten uppojäähdytys 3M:n nesteillä takaa parhaan mahdollisen joustavuuden suunnitteluun. Voit valita palvelinkeskukselle yrityksesi kannalta parhaan mahdollisen sijainnin ympäristötekijöistä huolehtimatta, sillä toisin kuin ilmajäähdytys, ratkaisu toimii kuumassa ja kosteassa ilmanalassa tai saastuneessa ilmassa ja lisäksi se vie vain vähän pinta-alaa ja tilaa.


webLoaded = "false"

3M™ Novec™ tekniset nesteet: kestävän kehityksen mukainen vaihtoehto on hyväksi ympäristölle

 • Korkeita valkoisia tuulivoimaloita vihreällä niityllä, jonka takana näkyy sininen taivas ja pehmeitä valkoisia pilviä.

  Energiansäästössä ei ole kyse vain viivan alle jäävästä summasta – se on myös hyväksi planeetallemme. Pienempi energiankulutus merkitsee pienempää sähköntuotantotarvetta, joka taas merkitsee pienempää polttoaineen kulutusta ja vähäisempiä päästöjä. Pienemmät palvelinkeskukset säästävät rakennusmateriaaleja ja tarvitsevat vähemmän ylläpitoa. Jos tavoitteenasi on vihreämmin toimiva bitcoin- tai muu kryptovaluuttakeskus, voit toteuttaa sen 3M™ Novec™ -nesteitä käyttämällä. Lisäksi saat seuraavat edut:
   

  • Hyvä ympäristöprofiili
  • Alhainen ilmastoa lämmittävä vaikutus (GWP)
  • Olematon otsonia tuhoava ominaisvaikutus (ODP)

webLoaded = "false"

Kysymyksiä ja vastauksia tehokkaan palvelinkeskuksen rakentamisesta

Palvelinvalmistajat, järjestelmäintegraattorit ja palvelinkeskussuunnittelijat kohtaavat samankaltaisia haasteita, kun tavoitteena on toteuttaa palvelinkeskus, joka vastaa asiakkaan vaatimuksia hinnan, suorituskyvyn ja luotettavuuden osalta. 3M-nesteillä toteutettu uppojäähdytys voi täyttää nämä ja myös monet muut käytännön tarpeet tinkimättä mistään muusta.

 • Miten uppojäähdytys toimii?

  Uppojäähdytyksessä elektroniikka upotetaan suoraan sähköä johtamattomaan nesteeseen, jolloin lämpö pääsee siirtymään komponenteista suoraan lämmönsiirtonesteeseen. Perinteisissä jäähdytysjärjestelmissä lämpö poistuu useiden eri lämmönsiirtomateriaalien, kuten ilman, lämmönsiirrinten ja lämmönsiirtonesteiden kautta. Uppojäähdytys yksinkertaistaa lämmönhallintajärjestelmän rakennetta ja tehostaa lämmönsiirtoa.

 • Mitä etuja 3M-nesteillä on mineraaliöljyihin verrattuna?

  Käytettävän nesteen valinnassa on huomioitava useita tekijöitä. 3M™ Fluorinert-elektroniikkanesteillä ja 3M™ Novec™ teknisillä nesteillä on useita etuja muuntyyppisiin dielektrisiin nesteisiin, kuten mineraaliöljyihin, verrattuna. Syttymättömien ja palamattomien 3M-nesteiden kiehumispisteet ja lämpöstabiilius soveltuvat käyttöön kaksivaiheisessa uppojäähdytyksessä. Huolto ja ylläpito on yksinkertaista, koska elektroniset laitteet ovat puhtaita ja kuivia, kun ne poistetaan 3M-nesteestä.

 • Onko nestehävikki ongelma 3M-nesteitä käyttävissä uppojäähdytysjärjestelmissä?

  Uppojäähdytysjärjestelmän suunnitellaan tavallisesti mahdollistamaan huolto ja komponenttien käytönaikainen vaihto, mutta rakenteessa on huomioitu myös nesteen häviämisen estäminen. Jos noudatat 3M:n ohjeita parhaista toimintatavoista ja käytät 3M:n valtuuttamaa uppojäähdytyslaitteiden alkuperäisvalmistajaa, nestehävikki voidaan pitää merkityksettömänä.

 • Miten voin ostaa 3M-nesteitä käyttävän uppojäähdytysjärjestelmän?

  Jälleenmyyjät tarjoavat jo tähän teknologiaan perustuvia alkuperäisiä palvelinjärjestelmiä ja mekaanisia järjestelmiä, ja uusia kehitetään jatkuvasti.


webLoaded = "false"

Kolme tapaa toteuttaa tosi viileä palvelinkeskus

 • Kaksivaiheinen uppojäähdytys

  Kaksivaiheinen passiivinen uppojäähdytys tehostaa lämmönsiirtoa eksponentiaalisesti Novec-nesteiden kiehumisen ja tiivistymisen avulla. Yksinkertaisessa järjestelmässä ei ole miltei lainkaan liikkuvia osia.
   

  • Elektroniset komponentit upotetaan sähköä johtamattomaan nestehauteeseen, joka on helppopääsyisessä suljetussa kotelossa
  • Syntyvä lämpö kiehuttaa nesteen höyryksi, joka nousee kotelon yläosaan
  • Höyry tiivistyy kotelon kanteen tai lauhdutuskierukkaan ja pisaroi takaisin hauteeseen, jossa sykli alkaa alusta
  • Lämmönsiirto on tehokkaampaa kuin kiehuvaa vettä käytettäessä, sillä nesteet ovat suorassa kosketuksessa elektronisiin komponentteihin
 • Yksivaiheinen uppojäähdytys

  Yksivaiheisessa uppojäähdytyksessä käytetään nestettä, jonka kiehumispiste on korkeampi ja joka siksi säilyy nestemäisenä koko prosessin ajan.
   

  • Elektroniset komponentit upotetaan sähköä johtamattomaan nestehauteeseen, joka on helppopääsyisessä suljetussa kotelossa
  • Lämpö siirtyy piirilevystä nesteeseen
  • Pumppuja käytetään usein siirtämään lämmennyt neste lämmönsiirtimeen, jossa se jäähdytetään ja palautetaan sitten hauteeseen
  • Tässä menetelmässä voidaan käyttää myös 3M™ Fluorinert™ -elektroniikkanesteitä
 • Epäsuora jäähdytys: vaihtoehto upottamiselle

  Lämmönhallintaan voi liittyä monenlaisia haasteita ja tekniikoita, mutta nesteidemme ainutlaatuisia ominaisuuksia voi hyödyntää monilla tavoilla erilaisten vaikeuksien voittamiseen. Yksi pulma on piirilevyn suoran vesijäähdytyksen (direct-to-chip, D2C) monimutkaisuus vuotovaaran ja useiden samaan piiriin kytkettyjen prosessorien jäähdytyksen vaikeuden vuoksi. 3M Novec -nesteet ovat erittäin varteenotettava vaihtoehto tällaisissa sovelluksissa käytettäväksi nesteeksi.

   

  • Vettä vastaava tai parempi lämmönsiirto kaksivaiheisessa käytössä
  • Sähköä johtamaton käyttöneste ei aiheuta vahinkoa vuotojen sattuessa
  • Kaikkien samaan piiriin kytkettyjen prosessorien lämpötila pysyy samana solmujen lukumäärästä riippumatta

webLoaded = "false"
Lue lisää uppojäähdytyksestä ja 3M:n palvelinkeskusratkaisuista

Ota meihin yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää uppojäähdytyksestä ja 3M-nesteistä

3M:llä on useiden vuosikymmenien kokemus uppojäähdytyksestä ja palvelinkeskuksista – käytä sitä hyväksesi. Ota meihin yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää tai pyyntöjä, jotka koskevat seuraavan palvelinkeskusprojektisi toteuttamista. Tarjoamme avuksesi:
 

 • Käyttökohteita ja parhaita käytäntöjä koskevat neuvot
 • Tekniset tiedot ja testitulokset
 • Tapaustutkimuksia ja muita materiaaleja
 • Apua 3M™ Fluorinert™ -nesteiden tai 3M™ Novec™ -elektroniikkanesteiden valintaan
 • Tilaaminen
 • Tietoja uppojäähdytyslaitteistoista ja palveluntarjoajista
3M SIVUSTOT
bCom
Seuraa meitä
Vaihda aluetta
Suomi - suomalainen