Käytännön tietoa lymfedeemasta
Terveydenhuollon ammattilaiset ja heidän roolinsa

Terveydenhuollon tiimi – keitä he ovat, mitä tekevät?

 • Nämä terveydenhuollon ammattilaiset osallistuvat kroonista turvotusta tai lymfedeemaa sairastavien potilaiden diagnosointiin ja hoitoon.


Monialainen hoitotiimi

 • Avoterveydenhuollon sairaanhoitaja
  Määritelmä – Sairaanhoitaja, joka hoitaa potilaita näiden kotona tai yleislääkärin vastaanotolla. Toimii tietyllä maantieteellisellä alueella tai tietyn yleisvastaanoton tai terveysaseman yhteydessä.

  Rooli – Suora kontakti potilaaseen, tukee kliinisenä asiantuntijana toimivaa yleislääkäriä.
 • Määritelmä – Ihotautilääkäri, diagnosoi ja hoitaa ihon, hiusten ja kynsien sairauksia.

  Rooli – Voi olla tarpeen määrätä potilas lähetteellä dermatologille, jos tällä on ruusu, yliherkkyysepäily tai muita iho-oireita kroonisen turvotuksen tai laskimoiden vajaatoiminnan ohessa.
 • Määritelmä – Lääkäri, joka hoitaa akuutteja ja kroonisia sairauksia ja tarjoaa ennaltaehkäisevää hoitoa ja terveysneuvontaa potilaille.

  Rooli – Usein ensimmäinen kontakti lymfa- tai laskimosairauden oireista kärsivälle potilaalle; muodostaa hoitosuunnitelman moniammatillisen tiimin avustuksella, ohjaa tarvittaessa potilaan edelleen; ensisijainen kontakti seuranta-asioissa.
 • Määritelmä – Avustavissa tehtävissä toimivilla ei ole sairaanhoitajan pätevyyttä, mutta ovat mukana monialaisessa tiimissä sairaanhoitajien, kätilöiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

  Rooli – Tukee hoitoa ja potilaiden hyvinvointia.
 • Määritelmä – Infektiolääkäri on sisätautien erikoislääkäri, jolla on pätevyys diagnosoida ja hoitaa infektiotauteja.

  Rooli – Käy läpi potilaan esitiedot, hoitotiedot, röntgenkuvat ja laboratorioraportit, kun infektio on vaikea diagnosoida tai sairauden hoito ei tuota vastetta. Erikoislääkäri osaa suositella testejä, joista olisi apua infektion diagnosoinnissa ja ymmärtämisessä sekä toistuvien infektioiden ehkäisyssä.
 • Määritelmä – Erikoislääkäri, joka on erikoistunut lymfedeeman hoitoon, arviointiin ja diagnosointiin sekä neuvoo muita terveydenhuollon ammattilaisia lymfedeemaan liittyen.

  Rooli – Arvioi, diagnosoi ja hoitaa lymfedeemapotilaita; mittaa, määrää ja sovittaa kompressiosukat ja ohjeistaa niiden käytössä ja hoidossa; kommunikoi hoidosta muille moniammatillisen tiimin jäsenille.
 • Määritelmä – Henkilö, jolla on ammatillinen pätevyys lääkkeiden tai muiden hoitojen valmistukseen ja luovuttamiseen asianmukaisella reseptillä; voi myös neuvoa hoitoja sairauksiin valtuuksiensa rajoissa.

  Rooli – Tarkistaa reseptit vuosittain ja välittää tiedot takaisin yleislääkärille; neuvoo monialaisen tiimin jäseniä parhaissa käytänteissä; on tiiviisti yhteydessä potilaisiin ja kommunikoi muiden tiimiläisten suuntaan; toimii "turvaverkkona".
 • Määritelmä – Laillistettu terveydenhuollon ammattilainen, joka voi auttaa potilaita kivun lievityksessä ja liikkuvuuden parantamisessa tai palauttamisessa manuaalisen terapian ja harjoitteiden keinoin sekä elektroterapiaa hyödyntäen.

  Rooli – Auttaa parantamaan potilaiden liikkuvuutta; ohjaa potilaita yleislääkärille, jos raajan turvotus lisääntyy tai siinä on ihomuutoksia.
 • Määritelmä – Jalkojen hoitoon erikoistunut lääketieteen ammattilainen, joka diagnosoi ja hoitaa alaraajan, etenkin jalkaterän ja nilkan, poikkeamia.

  Rooli – Ohjaa potilaita yleislääkärille, jos raajan turvotus lisääntyy tai siinä on ihomuutoksia; tukee kompression käytön jatkamista.
 • Määritelmä – Erikoistunut sairaanhoitaja, joka keskittyy ihon ja ihonalaiskudoksen vaurioiden ehkäisyyn, tukee vaikeasti paranevien haavojen hoitoa ja kommunikoi ehkäisystä ja paranemisesta muille terveydenhuollon ammattilaisille.

  Rooli – Arvioi ja diagnosoi potilaita; mittaa, määrää ja sovittaa kompressiosukat ja ohjeistaa niiden käytössä ja hoidossa; kommunikoi hoidosta muille moniammatillisen tiimin jäsenille.
 • Määritelmä – Erikoistunut sairaanhoitaja, joka toimii verisuonitiimin keskeisenä jäsenenä, arvioi ja diagnosoi potilaita ja koordinoi palveluita ja hoitoa sairaalan ja avohoidon välillä.

  Rooli – Arvioi ja diagnosoi potilaita; mittaa, määrää ja sovittaa kompressiosukat ja ohjeistaa niiden käytössä ja hoidossa; kommunikoi hoidosta muille moniammatillisen tiimin jäsenille.
 • Määritelmä – Erikoislääkäri, joka on erikoistunut verisuoniston, kuten valtimoiden, laskimoiden ja imusuonten, sairauksia hoitaviin kirurgisiin operaatioihin.

  Rooli – Hoitaa juurisyynä olevaa sairautta kirurgisella toimenpiteellä. Ohjaa potilaat edelleen asianmukaiselle erikoislääkärille, jos ödeema laajenee tai raajassa on ihomuutoksia.

 • Anna

  Annan tarina

  Minä olen Anna, ja minulla on sekundäärinen lymfedeema melanoomaleikkauksen jäljiltä. Perustin Instagram-profiilin, jonka kautta olen tavoittanut potilaita kaikkialla maailmassa. Yritän auttaa heitä hyväksymään sairauden ja antaa toivoa ja kannustusta parempaan elämään lymfedeeman kanssa. Kerron, miten itse hoidan omaa lymfedeemaani joka päivä, ja jaan vinkkejä ja niksejä pukeutumiseen, kun lymfedeema asettaa rajoitteita. Olen nyt kirjoittanut kokemuksistani kirjan, "Lymphedema after Cancer: Stile_Compresso". Sillä haluan lisätä tietoisuutta lymfedeemasta ja antaa toivoa muille potilaille.

  Seuraa minua Instagramissa nimimerkillä @stile_compresso